NLP Academy Turkey

NLP e-Posta Eğitimi

nlpat.com

 

01

Bölüm


NLP Nedir?

 

Tıklanabilir konu başlıkları:

NLPat E-Posta Eğitimi

 

"NLP nedir?"

diye merak edip araştırdığında birçok tanımlama ile karşılaşacaksın:

  • NLP, beynimiz için bir kullanma kılavuzudur.
  • NLP, performans modelleme bilimidir.
  • NLP, öznel deneyimin yeniden yapılandırılmasına yarayan bir teknolojidir.
  • NLP öznel gerçekliğin bilim ve sanatıdır.
  • NLP bireysel mükemmelliğin bilim ve sanatıdır.
  • NLP yüksek performansa ulaşmanın bilim ve sanatıdır...

Ben NLP ile 90 lı yılların başında tanıştım. O zamanlar, karşılaştığım bu tür tanımlar hem ilgimi çekiyor hem de kafamı karıştırıyordu.

Neden NLP’nin ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlatan basit, anlaşılır, tek tip bir tanımı yoktu?

Bugün NLP ile 16 ci yılımı geride bırakırken yukarıda yazan her bir tanımın, buzdağının görünen sadece küçük bir kısmını tarif edebilme çabası olduğunun bilincindeyim.

Metafor önerim,

NLP'yi, keşfetmeye hazırlandığın mimari bir eser olarak düşün.

İçerisinde birçok hazine bulunan gizemli bir şato, büyük bir saray veya modern bir bina hayal edebilirsin mesela.

Bu büyük yapının birden çok giriş kapısı bulunuyor ve yukarıda okuduğun her tanım, giriş kapılarından birini temsil ediyor... 

NLP Beyin Sinir Dili Programlaması

Yapının içerisinde ise yüzlerce oda bulunuyor. Her odada keşfedebileceğin değerli bir kaynak var. Bu kaynaklar kimi zaman bilincini besleyecek faydalı bilgiler olarak karşına çıkacak. Bazı kaynaklar ise bilgelik hikayeleri, metaforlar veya güzel sözler olarak bilinçaltına hitap edecek, seni hayatın üzerinde düşünmeye veya ihtiyacın olanları kendi iç dünyanda aramaya, bulmaya veya geliştirmeye teşvik edecek.

Bu kapıların birçoğunu dilediğin sırayla açabilir ve oda içerisindeki hazineleri keşfetmeye başlayabilirsin. Ancak bazı kapıların açılabilmesi, daha öncesinde bir veya birkaç odadan geçmiş olmanı gerektirecek.

Keşfedeceğin her bir kaynağı, hedeflerin yolunda ilerlemene yardımcı olan birer araç gibi düşünebilirsin. NLP araçlarını kişisel veya profesyonel gelişimin için kullanabilir veya başka çevrendekilere kendi hedefleri doğrultusunda destek olmak için kullanabilirsin. Her iki durumda da NLP sana hedefinin ne olduğunu söylemez. Neyin doğru veya yanlış olduğunu öğretmez. Öğrendiklerini hangi amaçlar için, nasıl kullanacağın her zaman senin sorumluğunda.

NLP için diğer kısa tanımlamalar

NLP, beyin kullanma kılavuzudur

NLP, beyin için bir kullanım kılavuzudur. Başarılı sonuçlar ortaya çıkartmak için zihnimizi nasıl etkili biçimde kullanabileceğimizi öğretir.

NLP, insan mühendisliğidir

NLP, öznel deneyimin yapısını ve kullandığımız dilin, düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız üzerindeki etkisini araştırır.

NLP, performans modellemesidir

NLP, başarılı düşünce ve davranış kalıplarını araştıran, modelleyen ve başkalarının kullanımına sunan bir hızlı öğrenme stratejisidir.

NLP bir alet çantasıdır.

NLP, zihinsel deneyimlerimizi ve tepkilerimizi, amaçlarımız doğrultusunda değiştirebilmemize yardım eden, pratik psikoloji ve iletişim bilimi tabanlı araçlardan oluşan bir alet çantasıdır.

NLP harflerinin açılımı nedir ?

Nöro Beyin Sinir
NEURO
BEYİN (Sinir sistemi & Duyularımız)

Neuro ile, algılama ve tepki verme süreci arasında rol oynayan tüm sinir sistemi vurgulanır. Dış dünyaya açılan beş kapı, yani duyularımız üzerinden dünyayı deneyimliyoruz. Görerek, işiterek, hissederek, koklayarak ve tadarak, edindiğimiz bilgiler, elektrokimyasal sinyaller olarak duyularımızın yönetildiği beyine aktarılır. Bu sinyaller, sinir sistemimizin merkezi olan beynimizde işlenir, anlam kazanır ve bize içsel bir deneyim yaşatır. Yaşadığımız bu deneyim doğrultusunda yine sinir sistemimiz üzerinde dış dünyaya bazı tepkiler veririz.

Linguistic Dil Düşünce
LINGUISTIC
DİL (Düşüncenin yapı taşları ve iletişim)

Linguistic ile, dilin iki farklı kullanım alanı vurgulanır. NLP kelimeler, ses tonu ve beden dili gibi sözlü ve sözsüz iletişim sinyallerinin haberleşme üzerindeki etkisini ve nasıl geliştirilebileceğini araştır. Ancak dil sadece başkalarıyla haberleşmemizle ilgili değildir. Dilin bir diğer kullanım alanı kendi iç haberleşmemiz, yani düşünme ile ilgilidir. İnsanlar yaşam deneyimlerini zihinlerine kodlarken, düşünürken, deneyim yaşarken farkında olmadan dil yetisini içten kullanırlar. NLP, kendi iç dünyamızdaki veri akışını nasıl organize ettiğimizle de ilgilenir. 

Programming Programlama
PROGRAMMING
PROGRAMLAMA (Yeniden düzenleme)

Programming ile, bilinçli olarak bir hedef doğrultusunda, duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde bir değişikliğe gidilmesi süreci vurgulanır. NLP, yüksek performans stratejilerinin modellenmesi neticesinde geliştirilmiş bilgi, yöntem ve araçlar topluluğudur. NLP, bünyesindeki kolaylaştırıcı araç ve yöntemler yardımıyla, insanların arzu ettikleri değişim süreçlerini hızlandırır. NLP, insanların hedefleri doğrultusunda değişmek ve gelişmek için kendine özgü içsel kaynakları olduğunu var sayar, bunların keşif edilmesinde ve geliştirilmesinde rol oynar.

NLP Beyin Sinir Dili Programlaması

NLP hangi ihtiyaçtan doğdu?

Başarıyı yaratan detaylar her zaman çok belirgin olmayabilir. Başarılı insanların kendileri dahi, bunu tam olarak nasıl yaptıklarını, fark yaratan detayların neler olduğunu bilemeyebilirler... Bu insanlara: "Başarın tesadüfen ortaya çıkıyor olmaz. İşin püf noktası nedir? Başarılı olmak için hangi sırayla, tam olarak ne veya nasıl yapıyorsun?" gibi sorular sorulduğunda, genelde "işimi severek yapıyorum..." gibi yüzeysel cevaplar verdiklerini duyabilirsiniz... Bu cevaplar, başarının arkasında gizlenen karmaşık stratejileri, ölçüleri veya püf noktalarını anlamak için yeterli olmayabiliyor.

Başarı, çoğu zaman ustalık evresinde, yani genelde biz otomatik pilottayken ortaya çıkar. Yıllardır ustaca araba kullanan birini düşünün... Güvenli bir sürüş veya lezzetli bir yemek gibi başarılı sonuçların ortaya çıkabilmesinde birçok küçük detay, büyük rol oynayabilir. Bu detayların uygulanışı ilk başta çok fazla dikkat ve farkındalık gerektirir. Bir süre sonra tüm performansı, insanların zihinlerinde gelişen nöral ağlar devralır. Bu sayede bir yandan otomatik olarak performans yaratmaya devam ederken diğer taraftan bilinçli dikkatimizi özgürce başka şeylere yöneltebiliriz. Fark yaratan stratejiler böylece zaman içerisinde farkında olmadığımız bilinç dışı becerilere dönüşürler.

NLP başarının bilinç dışı doğasını anlama ihtiyacından doğmuştur. Kişi ve kuruluşların başarılı olmasını sağlayan, otomatikleşmiş, bilinçdışı yöntem ve stratejilerin araştırılmasına, bilinçli hale geliştirilmesine ve başkalarına aktarılma sürecine NLP'de "Modelleme" denir. Modelleme, bir hızlandırılmış öğrenme (Accelerated Learning) metodolojisidir.

NLP Kurucuları John Grinder Richard Bandler

Modellenen hekimler

NLP kimler tarafından geliştirildi?

NLP, Dilbilimci Prof. John Grinder ile Psikolog Dr. Richard Bandler tarafından yetmişli yılların sonlarında, Amerika da geliştirilmiş bir model, disiplin ve metodolojidir. John Grinder ve Richard Bandler, araştırmalarına modern hipnoterapi dünyasının babası kabul edilen H.Milton Erickson, aile terapisinin annesi kabul edilen Virginia Satir ve Gestalt Terapisinin kurucusu olan Fritz Perls gibi dünyaca ünlü kişileri mercek altına alarak başlarlar. "Bu insanlar nasıl bu kadar başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar ?" sorusu üzerinde durarak, farkı yaratan en önemli etkenleri bir araya getirip sadeleştirdikten sonra, başkalarına da öğretebilmek amacıyla bir model haline getirmişlerdir.
 
Usta iletişimcilerin davranış kalıplarını modelleyen R.Bandler ve J.Grinder, daha sonra seminerlerinde NLP adını verdikleri bu öğretileri, davranış bilimleri alanında okuyan öğrencilerine aktarmaya başlamışlardır. NLP modeli ile kendi hasta ve danışanları üzerinde çalışmaya başlayan bu öğrencilerin daha hızlı ve etkili sonuçlar almaya başlaması üzerine NLP kısa sürede popüler hale gelerek tüm Dünya'da tanınmaya ve başka uygulayıcılar tarafından da geliştirilmeye başlanır.

Frank Pucelik, Robert Dilts, L.Cameron Bandler, Michael Hall, Tad James, J.Woodsmal, Steve & Connirae Andreas, David Gordon, Robert Mc Donald, Antony Robbins ve binlerce diğer geliştiricinin katkılarıyla NLP, bugünkü kapsamına kavuşarak tüm Dünyada milyonlarca kişi tarafından uygulanan bir disipline dönüşmüştür. 

Video 1:

"NLP nedir?" sorusuna Prof. John Grinder'in verdiğini yanıtı izleyin...

Video 2

"NLP nedir?" sorusuna Dr. Richard Bandler'in verdiğini yanıtı ekteki videodan izleyin...

Makaleler

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen muazzam bilgi havuzu, teknik ve yöntemler, günümüzde kişisel gelişim, yönetim, insan kaynakları, eğitim, siyaset, sağlık, aile, satış, koçluk, danışmanlık, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede, hedeflere odaklanma, çözüm bulma süreçleri, yaratıcılık, sanat ve spor gibi yüksek performans gerektiren alanlarda, yıllardır başarıyla kullanılmaktadır. İnsan potansiyelinin ve iletişim süreçlerinin fark yarattığı tüm mesleklerde NLP, daha hızlı ve başarılı sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Makaleyi okumak için tıkla...

NLP uygulayıcıları, özellikle insan potansiyeli ile çalışırken, birtakım ilkeleri baştan doğru kabul ederler (varsayarlar). Bu varsayımlar tartışılmaz, evrensel gerçekler, ya da kesin doğrular değildir. Amaç, etkin iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu varsayımların doğruluğundan yola çıkarak, dünyayı algılama, yorumlama ve tepki verme seçeneklerimizi geliştirmektir. NLP varsayımlarını, insan potansiyeli ile çalışırken, size fayda sağlayacak olan temel tutumlar olarak düşünebilirsiniz. Makaleyi okumak için tıkla...

 

Seçimini Yap

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi senin için daha geçerli?

1. Seçenek:

Öff yazılar yine çok uzun. Çoğunu atlayarak okudum...
Daha hızlı yoldan NLP öğrenemez miyim? Bir an önce insanları etkilemeyi, manipüle etmeyi öğrenmem gerekiyor.
İnsanların aklını okumak, ikna edip satış yapmak istiyorum mesela...

2. Seçenek:

Yukarıda yazılanları okudum. 
NLP nin bir performans modelleme disiplini olduğunu, psikoloji ve profesyonel iletişim tabanlı bir çok kolaylaştırıcı araç içerdiğini anladım.
Öğreneceklerimi mesleğimde veya özel hayatımda kullanırken, uygulama yaptığım ülkenin yasalarına bağlı kalacağıma, insanın temel hak ve özgürlüklerine karşı saygılı olmam gerektiğinin bilincindeyim.